Coach voor Kind

Omgangsbegeleiding en ouderschapsplan: wat willen de kinderen?

 

KIES coaching omgangsbegeleiding

 

KIES (Kinderen In Echtscheidings Situaties) omgangsbegeleiding is een programma om kinderen en ouders te ondersteunen in het opstellen van een gedegen en duurzaam ouderschapsplan.

 

Het opstellen van het verplichte ouderschapsplan is geen gemakkelijke opgave. Ex-partners moeten samen tot werkbare afspraken komen en willen het voor hun kind(eren) zo goed mogelijk regelen. Misschien willen zij hun kind(eren) zelfs een stem geven bij het opstellen van de omgangsregeling. Ook dat is niet eenvoudig. Met de beste bedoelingen van de wereld kunnen de ouders hun kind(eren) vragen wat zij willen…. Het kind wil echter loyaal zijn aan beide ouders en geeft vaak niet onbevangen zijn mening. Het kind kan dit wel aangeven bij een KIES coach! 

 

Omgangsregeling
KIES omgangsbegeleiding is een kortdurend programma (3 of 4 sessies) voor kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar van ouders die aan het scheiden zijn. Onder professionele begeleiding krijgen zij de mogelijkheid om hun vragen, zorgen en wensen ten aanzien van de scheiding en de omgangsregeling te verwoorden en hun emoties te uiten.

 

Individueel of kinderen in het gezin

KIES bijeenkomsten kunnen individueel of met alle broertjes en zusjes samen plaatsvinden. Het voordeel van een gezinssessie is dat ieder kind zich kan uitspreken en inzicht krijgt in de zorgen en oplossingen van zijn broers en zusjes. Op die manier is het mogelijk een plan op te stellen dat afgestemd is op ieders wensen en behoeften. Het is belangrijk dat de kinderen weten dat de ouders uiteindelijk beslissen over het plan.

 

Evaluatie

Na de derde of vierde bijeenkomst met de kinderen volgt een afsluitend evaluatiegesprek met de ouders, waarin de KIES coach de bevindingen van de kinderen met de ouders bespreekt. Dit kan de basis vormen voor het opstellen van de omgangsregeling in het ouderschapsplan.

 

KIES omgangsbegeleiding resulteert in:

 

  • de scheiding begrijpen en verwerken ;
  • problemen op latere leeftijd voorkomen;
  • inzicht in de omgangswensen van de kinderen;
  • werkbaar, duurzaam ouderschapsplan.

 

KIES omgangsbegeleiding vindt plaats:

 

  • op individuele basis;
  • voor alle kinderen in een gezin (gezinscoaching);
  • in een groep lotgenoten.

 

Aantal bijeenkomsten

Kinderen volgen 3 of 4 bijeenkomsten van 1 uur. Voor ouders is er voorafgaand een intake gesprek en na afloop een consult ter nabespreking.

 

Schriftelijke verklaring

Voorafgaand aan KIES omgangsbegeleiding moeten allebei de ouders een schriftelijke verklaring ondertekenen waarin zij toestemmen dat hun kind deelneemt aan het KIES programma.

 

Samenwerking

 Ik werk nauw samen met Zon Familierecht Groep, zie www.zonmediation.nl en www.echtscheidingsforum.com.