Coach voor Kind

Kind staat centraal

Ik kijk vooral naar de behoefte van het kind en de kwaliteiten dat het heeft. Vaak betrek ik ook ouders bij het proces. Samen bespreken we hoe we het kind kunnen ondersteunen bij het oplossen van de hulpvraag. Als ik op school met een kind werk, spreek ik met de leraar of lerares om een zo goed mogelijk beeld van het kind te krijgen. Wederzijds, oprecht VERTROUWEN tussen kind, ouders en coach is van groot belang voor het welslagen van het coachingsproces. Het is een proces dat hoe dan ook een POSITIEVE uitwerking heeft op de relatie met je kind.

Steuntje in de rug

Faalangst, onzekerheid, pesten of gepest worden, rouwgevoelens bij echtscheiding of het overlijden van een familielid. Er zijn allerlei redenen waarom een kind soms een steuntje in de rug nodig heeft. KINDERCOACHING is een laagdrempelige, effectieve vorm van hulpverlening, waarbij het kind leert omgaan met datgene waar het last van heeft. In veel gevallen biedt coaching een adequate, blijvende oplossing.